Medisch pedicure

Als medisch pedicure heb ik mij gespecialiseerd in allerlei vormen van voetproblemen, waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is zoals de behandeling van de risicovoet dat wil zeggen: 

  • Diabetische voet
  • Reumatische voet
  • Oudere voet
  • Spastische voet
  • Oncologische voet
  • Verwaarloosde voet

Ik kan op vakkundige wijze specialistische zorg bieden en adviezen geven. Daarnaast heb ik uitgebreide kennis van toepassing van technieken om bepaalde pijnklachten te voorkomen. Het gaat om de volgende technieken:

  • Nagelbeugeltechnieken
  • Nagelreparaties en-protheses
  • Orthesiologie

Ik ben tevens opgeleid om samen te kunnen werken met andere disciplines in de zorg, als het gaat om doorverwijzing naar (huis-) arts of podotherapeut. 

Als lid van Provoet en Procert ben ik opgeleid volgens de normen die de brancheorganisatie en het kwaliteitsregister stelt. Voor het lidmaatschap van beide organisaties worden eisen gesteld, als garantie van een professionele kwalificatie zoals bijvoorbeeld regelmatige bijscholing. 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Pedicurers (KRP). Hiermee verklaart Procert dat ik met de genoemde specialisaties voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de branche organisatie. U kunt op de website www.provoet.nl en www. procert.nl meer informatie vinden hier over. 

Boek nu online

 

pedicure Charisma aan het werk

Wat doet een pedicure precies?

De pedicure heeft als doel om u (weer) pijnvrij te laten lopen. Daarnaast zorgt de pedicure ervoor dat uw voeten weer mooi verzorgd  uitzien. Om dat te bereiken verwijdert de pedicure eelt en likdoorns. Ook knipt en freest zij uw nagels op de juiste wijze en kan zij nagelproblemen oplossen. Ook kan de pedicure u van advies voorzien bij verschillende voet- en nagelproblemen. Daarnaast bieden veel pedicures behandelingen aan zoals gellak en wellness pedicure. 

ProVoet kent drie verschillende soorten pedicures onder haar leden. Voor welke voetproblemen kunt u nu bij welke pedicure terecht?

Pedicure

De pedicure (MBO niveau 3) verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en - indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

 

Gespecialiseerd pedicure (Pedicure met aantekening DV en/of RV)

De pedicure die een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan. De pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts.

 (Er bestaan landelijk afspraken over de behandeling van patiënten met diabetes en de behandeling van patiënten met reuma. Deze zijn vastgelegd in de ‘Richtlijnen’.) 

 

Medisch pedicure

De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure die is opgeleid op MBO niveau 3. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.