Privacyverklaring

Vanaf mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van toepassing, wat dit voor u en mij inhoud kunt u hier lezen. Zonder uw toestemming kan er geen behandeling plaatsvinden. Ik zal u vragen in mijn praktijk het toestemmingsformulier te ondertekenen.  Medisch pedicurepraktijk Charisma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Privacybeleid

Medisch pedicure Charisma Kempers heeft een samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van pedicure diensten in Enschede en omgeving. Daarbij gebruiken ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat ik:

- Vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk
- Het verzamelen van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.
- Alleen ik met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is. 
- Uw gegevens niet doorgegeven wordt aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:

Telefoon: 06- 36504094
Email: contact@pedicure-charisma.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/ of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN ( in sommige gevallen nodig voor vergoeding)
 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabetisch, reuma, hartpatient
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten op papier of digitaal. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere medisch disciplines. 
 • Het eventueel nemen van foto's van uw voetproblemen. Zo kunnen wij samen zien of er vooruitgang in en behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen. 

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderelijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamel over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@pedicure-Charisma.nl dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

 • U te kunnen bellen of e- mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren
 • Om afspraken te kunnen plannen in de agenda
 • Om met uw toestemming te kunnen overleggen met uw huisarts, praktijkondersteuner en andere( para) medische hulpverleners. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden